جمعه بیستم آذر 1388 | 10:47
چرا حضرت موسی (ع) کلیم الله شد؟